ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM                                 2016/2017
język polski

p. Beata Beczek -

p.Agnieszka Torenc 

p. Dorota Galej-Mazur


p. Anna Skrzyńska
 

               matematyka

p.Albina Kozaczuk                                                         
    

 

 
                        
p. Zenon Szubarczyk 
                                    - poniedziałek   7.30-8.00  zajęcia wyrównawcze kl. 3b,d
                             - czwartek 8.00-8.45  zajęcia wyrównawcze kl. 1b, 2b

język angielski         

 p. Agnieszka Dzyr-Jakubiec
Zajęcia wyrównawcze klasa 1 (co dwa tygodnie)
                                                 środa 8.00- 8.45

Zajęcia przygotowujące do egzaminu kl.3 (co dwa tygodnie)
                                                środa 8.00-.8.45

p. Dorota Stanilewicz

 Koło języka angielskiego, piątek 8.00-8.45, sala 312


 
p. Edyta Giedzińska

język niemiecki 

p. Dorota Pinczuk
                  zajęcia pozalekcyjne kl 1
                       czwartek  13.30-14.15  sali nr 231

p. 
Ulita Konrad
Zajęcia wyrównawcze - poniedziałek 14.35 

język rosyjski
p.Beata Ziemba
zaj.pozalekcyjne - piątek 13.45- 14.30 sala 231

p. Ewa Kociszewska
Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne - doraźne- indywidualne,
                   po uprzednim ustaleniu terminu

historia 
p.Edyta Borkowska  
Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
                               środa 13.30  kl. 3b
p. Iwona Kulpa
zajęcia wyrównawcze z historii - piątek 14.30 s. 128

biologia

p. Jolanta Węgrzyniak

zajęcia z biologii - czwartek 14.30-15.15  
                                  ( w miarę potrzeb)

geografia
          p.Agnieszka Laszuk-Kalinowska 
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z GEOGRAFII  
                                   KLASY I - III  WTOREK  14:35 - 15:20


                                   fizyka 

                                  p.Katarzyna Saczuk 
     
                          Zajęcia z fizyki - piątek godz 13.30          

chemia
p. Marek Bąkowski

Koło chemiczne - poniedziałek 14.30-15.30 

informatyka, zaj. techniczne
p.Elzbieta Okseniuk

Zajęcia informatyczne ( w zależności od potrzeb) -
poniedziałek 8 lekcyjna 14.35 - 15.20


                     
wychowanie fizyczne
p. Agnieszka Laszuk-Kalinowska

                               Koszykówka chłopców: 
                                  poniedziałki godz. 16:00 - 17:30

             p. Robert Smędra
                       Koszykówka dziewcząt
         - 17.30- 19.00  środa -zajęcia finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
                                                                             - 17.30 - 19.00 piątek
                                 

  p. Małgorzata Kapela
  Piłka nożna chłopców 14.30- 16.00    poniedziałek
zajęcia finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
               

p. Renata Pieńkowska
Piłka ręczna dziewcząt:  

17.30- 19.00  poniedziałek -zajęcia finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
17.30- 19.00  czwartek           

p. Łukasz Kandora
                   piłka ręczna chłopców         czwartek 16.00- 17.30                                                                

   p. Emilia Biała-Białecka
Piłka siatkowa chłopców:  wtorek 16.00-17.30 
zajęcia finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.      

  p. Agnieszka Sokolnicka
Piłka siatkowa dziewcząt: piątek 16.00 - 17.30 - zajęcia finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

p. Andrzej Jarzabkowski
Piłka siatkowa dziewcząt: środa  16.00 - 17.30
                                                 

 pedagog, doradca zawodowy
                                          p. Aneta Szelag
                        zajęcia wspierające rozwój ucznia - wtorek 12.00- 13.00
              
                                      p. Katarzyna Korniluk
                             Środa 12.00-13.00 Indywidualna praca z uczniem.
                              Przygotowanie do wyboru  dalszej ścieżki kształcenia.               

koło plastyczne
         p. Małgorzata Klimek
                 koło plastyczne piatek 13.30-15.00
                                                


                 biblioteka
                                                    p. Anna Skrzyńska

                                            Aktyw biblioteczny piątek 8.00 - 8. 45

Copyright © 2017 pg3bp.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.